Menu
logo bijeli
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

 

 

 

NASTAVNI ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 

 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI VIDEONADZORA

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK ZAŠTITE OD POŽARA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O SUZBIJANJU KUĆNIH INFEKCIJA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

PRAVILNIK O PLAĆAMA, NAKNADAMA PLAĆA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA

PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU

PRAVILNIK O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O RADU-IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 2019.G.

Procjena rizika

Program osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Ovlaštenje za provođenje spec.usavršavanja - epidemiologija

Ovlaštenje za provođenje spec.usavršavanja - kl.mikrobiologija

I ODLUKA

II ODLUKA

III ODLUKA

IV ODLUKA

V. ODLUKA

VI. ODLUKA

VII. ODLUKA

PROCEDURA STVARANJA UG.OBVEZA

Proces likvidacije i plaćanja računa

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 27.05.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 15.04.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 04.04.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA  19.11.2021.

ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA 09.07.2021.

Odluka o izmjeni odluke o rasporedu radnog vremena 14.10.2021.

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja napravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Odluka imenovanje za povjerljivu osobu

Pravilnik o korištenju GPS sustava

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji prosinac 2016

Prijedlog osnovne poslovne politike za 2020,g.

Prijedlog osnovne poslovne politike za 2019. g.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji siječanj 2018.

Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta srpanj 2018.

                                       - prijedlog opisa poslova srpanj 2018.

                                       - prijedlog popis radnih mjesta srpanj 2018 

Godišnji plan zapošljavanja 2020.g.

Dopuna godišnjeg plana zapošljavanja 2019.g.

Odluka o izmjeni dopune o rasporedu radnog vremena od 23.ožujka 2020.godine

haop2

HPV poveznica

slikaplaketa1  

haccp sustav

pelud

SAVJETI ZA INDIVIDUALNU VODOOPSKRBU

riz

slika kuhareve ruke stavljalju začin na meso poziv na edukaciju-tečaj