Menu
logo bijeli
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

 

 

 

NASTAVNI ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 

 

 

Prijedlog osnovne politike Zavoda, programa rada i plana razvoja u 2024.g

GODIŠNJI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2024. GODINU

PRAVILNIK O PROVEDBI VIDEONADZORA

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK ZAŠTITE OD POŽARA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O SUZBIJANJU KUĆNIH INFEKCIJA

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU NAD RADOM ORGANIZACIJSKIH JEDINICA I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

PRAVILNIK O PLAĆAMA, NAKNADAMA PLAĆA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA

ODLUKA O PRAVILNIKU O PLAĆAMA

PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka - izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 05.03.2024.

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM NADZORU

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA 2019.G.

Procjena rizika

Program osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Ovlaštenje za provođenje spec.usavršavanja - epidemiologija

Ovlaštenje za provođenje spec.usavršavanja - kl.mikrobiologija

PROCEDURA STVARANJA UG.OBVEZA

Procedura stvaranja ugovornih obveza (19.04.2023.)

Proces likvidacije i plaćanja računa

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 01.03.2023.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 05.10.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 18.07.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 27.05.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 15.04.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA 04.04.2022.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA  19.11.2021.

ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA 09.07.2021.

Odluka o izmjeni odluke o rasporedu radnog vremena 14.10.2021.

Pravilnici o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i donacija 2023.

Informacije o unutarnjem ustrojstvu

Etički kodeks

Odluka-Povjerenik za etiku

Antikorupcijske smjernice - smjernice za sprečavanje prijevara i korupcije

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja napravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Odluka imenovanje za povjerljivu osobu

Pravila za upravljanjem javnim dokumentarnim gradivom

Poseban popis s rokovima čuvanja

Pravilnik o korištenju GPS sustava

Prijedlog osnovne poslovne politike za 2023.g.

Prijedlog osnovne poslovne politike za 2020,g.

Prijedlog osnovne poslovne politike za 2019. g.                                

 Godišnji plan zapošljavanja 2020.g.

Dopuna godišnjeg plana zapošljavanja 2019.g.

Odluka o izmjeni dopune o rasporedu radnog vremena od 23.ožujka 2020.godine

haop2

HPV poveznica

slikaplaketa1  

haccp sustav

pelud

SAVJETI ZA INDIVIDUALNU VODOOPSKRBU

riz

slika kuhareve ruke stavljalju začin na meso poziv na edukaciju-tečaj