Menu
logo bijeli
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Vladimira Nazora 2A, 35000 Slavonski Brod

mikrobiologija

Služba za kliničku mikrobiologiju

 Služba za kliničku mikrobiologiju provodi mikrobiološku dijagnostiku za populaciju Brodsko-posavske županije, odnosno za potrebe bolničkih i izvanbolničkih pacijenata. Obzirom na blizinu granice, mikrobiološka djelatnost provodi se, uz plaćanje, i za zainteresirane pacijente iz susjedne Bosne i Hercegovine. Jedan od najvažnijih ciljeva Mikrobiološkog laboratorija je osigurati zadovoljstvo korisnika usluga kvalitetom nalaza i dobrom profesionalnom praksom.

Služba za kliničku mikrobiologiju je prije nekoliko godina započela proces akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije, a daljnji cilj razvoja je nastavak procesa akreditacije i uspostava sustava upravljanja i pružanja kvalitetne usluge iz područja mikrobiološke dijagnostike, te uspostava sustava kvalitete koji osigurava kontinuirano poboljšanje kvalitete, kako bi se osigurali pouzdani i točni rezultati testiranja, te uvođenje novih i proširenje postojećih pretrage.

Ciljevi medicinsko mikrobiološke dijagnostike

 • pružanje dijagnostičke usluge svim razinama zdravstvene zaštite,
 • pružanje mikrobiološke usluge koja je dostupna, točna, pouzdana i brza,
 • pružanje mikrobiološke dijagnostike koja prati recentne dijagnostičke standarde,
 • praćenje i kontrola rezistencije bakterija na antibiotike,
 • razvoj i unapređenje mikrobiološke dijagnostike na svom području,
 • primjena mikrobiološke dijagnostike s ciljem unapređenja liječenja i racionalizacije troškova u liječenju

slika napunjenih petry zdjelica i epruveta spremnih za analizu

 

                                                                                                          UPUTE ZA UZIMANJE UZORAKA

Djelatnost službe

Služba za kliničku mikrobiologiju provodi ispitivanja iz područja bakteriologije, virologije, mikologije, parazitologije i mikobakteriologije, te obavlja: 

 • mikrobiološku dijagnostiku uzoraka humanog porijekla od bolničkih i izvanbolničkih pacijenata
 • interpretaciju rezultata ispitivanja i davanje stručnog mišljenja
 • bakteriološku kontrolu nežive sredine u zdravstvenim ustanovama
 • kontrolu učinkovitosti postupka sterilizacije biološkim indikatorima za OB ¨Dr. Josip Benčević¨u Slavonskom Brodu i druge ustanove
 • evidenciju osjetljivosti bakterijskih patogena
 • praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama
 • praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova
 • izradu izvještaja o stručnom radu i o kretanju rezistencije bakterija na antibiotike u OB ¨Dr. Josip Benčević¨ u Slavonskom Brodu

slika ruke pincetom uzimaju uzorak iz Petrijeve zdjelice

Prijemna ambulanta

Pripravnost liječnika mikrobiologa (za hemokulture i likvor)

PONEDJELJAK – PETAK: 15:00-19:00 sati
SUBOTA – 00:00-07:00 sati i 15:00-24:00 sata

NEDJELJA I PRAZNICI: 00:00-24:00 sata

Mobitel: 091 620 4166

 

Prijem uzoraka: PONEDJELJAK – PETAK: 07.00 – 19.00 sati 

Izdavanje nalaza: PONEDJELJAK – PETAK: 11,00 – 19.00 sati 

PAUZA: 10.00 – 10.30 sati

Radno vrijeme subotom: 07.00 – 15.00 sati (samo za hitne uzorke)

Prijem pacijenata, uzimanje uzoraka i izdavanje nalaza: tel. 035 447 228/ lokal 125

Ustroj službe

Voditeljica Službe: Željka Siser, dr. med. spec. med. mikrobiologije s parazitologijom

035 447 228/131

Glavni inženjer Službe: Zlatko Ivančić, inž. medic. labor. dijagnostike

035 447 228/122

U Službi je zaposleno 15 djelatnika:

• 2 liječnika, specijalista medicinske mikrobiologije s parazitologijom
• 1 liječnik na specijalističkom usavršavanju
• 3 inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike
• 8 laboratorijskih tehničara
• 1 pomoćni radnik

slika ruke djelatnika koji gleda kroz mikroskop i drži predmetno stakalce

Uzimanje uzoraka

Kada se šalju uzorci kliničkog materijala za mikrobiološke pretrage, treba uvijek imati na umu da će rezultati biti onoliko dobri koliko su dobri i poslani uzorci.

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga je od najveće važnosti odabrati odgovarajući uzorak kliničkog materijala, pravilno ga uzeti (u pravo vrijeme, s odgovarajućeg mjesta i u dovoljnoj količini), kao i dostaviti ili eventualno čuvati. 

• Uzorak mora potjecati s mjesta infekcije da bi se otkrio etiološki uzročnik.
• Uzorak treba uzeti u pravilu prije početka antimikrobne terapije, a ako to nije moguće, potrebno je navesti terapiju koja je primijenjena.
• Uzorak treba pohraniti u sterilnu posudicu čiji zatvarač dobro prijanja.
• Treba izbjegavati kontaminaciju uzorka fiziološkom florom.
• Posudica s uzorkom mora biti pravilno označena, tj. obavezno treba staviti naljepnicu s imenom i prezimenom bolesnika.
• Na uputnici uz opće identifikacijske podatke bolesnika obvezno treba navesti vrstu uzorka, datum i vrijeme uzimanja, dijagnozu i/ili vodeće simptome, laboratorijske i epidemiološke podatke.
• Na uputnici treba navesti pretragu koja se traži
• Uzorci se mogu uzimati u prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju HZJZ-a ili u drugoj medicinskoj ustanovi i dostavljeni osobno što prije (u pravilu u roku od 2 – 3 sata ) nakon uzimanja.

slika epruvete i pipete spremne za uzorkovanje

Laboratoriji

LABORATORIJ ZA SEROLOGIJU, TUBERKULOZU I MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU

Tel: 035 447 228/117

LABORATORIJ ZA BAKTERIOLOGIJU I BOLNIČKE INFEKCIJE

Tel: 035 447 228/124

LABORATORIJ ZA DIJAGNOSTIKU CRIJEVNIH I PARAZITARNIH INFEKCIJA

Tel: 035 447 228/117

LABORATORIJ ZA PRIPREMU HRANJIVIH PODLOGA I STERILIZACIJU

Tel: 035 447 228/117

UPUTE ZA UZIMANJE UZORAKA